top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR. Tímto vás informuji o tom, jak v souladu s čl. 13 GDPR zpracovávám vaše osobní údaje, a také o vašich právech.

 

Správce osobních údajů

Jsem správcem osobních údajů na webu www.svetpodlekocmi.com.
Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Barbora Sítek Kocmánková
Adresa: Zdráhalova 37, Brno
IČ: 75318024
E-mail: kocmankovabara@gmail.com

 

Účely, pro které zpracovávám vaše osobní údaje

 

Marketingové účely

Pro marketing eviduji pouze minimální údaje, a to na základě vašeho souhlasu, který vyjádříte přihlášením k odběru Kocminých newsletterů.

 

Pro marketingové účely si eviduji pouze: váš e-mail, jméno, IP adresu. Sleduji statistiky - na co v e-mailu kliknete, kdy ho nejčastěji otevíráte, sleduji i údaje o doručení emailu, otevření emailu apod. Zkrátka, abych se poučila, a udělala tahle newsletterová dostaveníčka co nejlepší. Vaše údaje využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení (informování o nových článcích na blogu, tipy související s cestováním, udržitelností, informace o nových publikacích a tak dále). 

 

Údaje uchovávám do doby než odvoláte svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, maximálně 5 let.

 

Odvolat souhlas - odhlášení se z mojí databáze můžete udělat přes odhlašovací odkaz v patičce každého e-mailu. Taky mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů. A možná u toho zamáčknu i slzičku!

 

Obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt (e-book nebo něco dalšího co vytvořím), eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

 

Přesně jde o: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Tyhle údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb. Vaše údaje coby zákazníků budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

 

Některé vaše údaje (jméno + email) využívám za účelem přímého marketingu - na co v e-mailu kliknete, kdy ho nejčastěji otevíráte, sleduji i údaje o doručení emailu, otevření emailu apod. Zkrátka, abych se poučila, a udělala tahle newsletterová dostaveníčka co nejlepší. Vaše údaje využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení (informování o nových článcích na blogu, tipy související s cestováním, udržitelností, informace o nových publikacích a tak dále). 

 

Prostě si říkám, že když už jste si to koupili, tak máte oprávněný zájem a já důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Tyhle byro sousloví jsou docela peklíčko, že jo? Ale GDPR (čti džídýpíár) musí bejt, říká EU.

 

Odvolat souhlas - odhlášení se z mojí databáze můžete udělat přes odhlašovací odkaz v patičce každého e-mailu. Taky mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů. A možná u toho zamáčknu i slzičku!

 

Procházení webu – Cookies (sušenkýýý)

V případě, že užíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mém webu, pak můžu:

 

 • sbírat údaje o návštěvách na mých webových stránkách

 • a také mohu sledovat užívání služeb.

 

Tyto údaje op návštěvách zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.svetpodlekocmi.com. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. A proč – zase abych se poučila a na mém blogu se vám líbilo co nejvíc!

 

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, zkrátka protože vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

 

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mě kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.


Jestli pochybujete o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mě požádat:

 

 • o vysvětlení,

 • nebo o nápravu závadného stavu,

 • zejména požadovat blokování,

 • provedení opravy,

 • doplnění nebo likvidaci osobních údajů,

 • případně kompletní výmaz těchto údajů.

 

 

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.
Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno.  

 

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

 

 • S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Čestný skautský!

 • Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky. 

 • Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.

 • Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

 • Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

 

 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

 

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

 

Můžete mi věřit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

 

_______________________________________________________________________________________________________

Prohlášení správce osobních údajů

 

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 

 • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu,

 • nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,

 • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,

 • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,

 • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,

 • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

 

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

 

 • Přihlášením k odběru newsletterů

 

Vás souhlas můžete kdykoliv změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.
Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.

Tato informační povinnost je platná od 1. 4. 2018

Staré znění Ochrany osobních údajů, které platí do 24. 5. 2018

 

Ochrana osobních údajů

Děkuji za vaši návštěvu na Kocmině webu a za váš zájem! Věřte mi, že ochranu soukromých údajů mých čtenářů beru vážně a jediné co chci je, abyste se „u mě“ cítili jako doma.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Právo na informace

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete mi je poslat na e-mail: kocmankovabara@gmail.com, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace pro odběr newsletterů, anket nebo na realizaci smlouvy.

 

Bezpečnost

Barbora Sítek Kocmánková přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Použití a postoupení osobních údajů

Barbora Sítek Kocmánková používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

 

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tornu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 

Cookies

Barbora Sítek Kocmánková používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Barbora Sítek Kocmánková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce eBooků jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Barbora Sítek Kocmánková, bytem Zdráhalova 37, 613 00 Brno, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

bottom of page